Tehnička mehanika 1 – Grafički radovi

 

Za postavku Grafičkih radova iz predmeta Tehnička mehanika 1 potrebno je da studenti I godine kontaktiraju profesora Andreju Stefanovića na mail: andreja2202@gmail.com