PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo sve studente da PRIJAVA ispita za JUNSKI ISPITNI ROK počinje  17.05. 2021. godine i trajaće do  28.05.2021. godine. Poslednji dan za prijavu je 28.05.2021. godine do 16h. Studenti koji pošalju prijavu nakon isteka zadatog roka (28.05.2021. god. do 16h), u obavezi su da prijavu ispita plate 1500,00 rsd po ispitu, odnosno 3.000,00 rsd, ako je prijava na dan ispita, kako je utvrđeno zvaničnim cenovnikom.

JUNSKI ISPITNI ROK  trajaće od 14.06. do 30.06.2021. godine.

Ispiti se prijavljuju isključivo putem mejla: info@visokatehnicka.edu.rs

U prijavi navesti: ime, prezime, broj indeksa i predmet/e koji se prijavljuje/u. Studenti koji plaćaju prijavu ispita, u obavezi su da pošalju dokaz o uplati (slika uplatnice).

Samofinansirajući studenti su u obavezi da na žiro račun škole (840-2118666-55) uplate 800,00 dinara po prijavljenom ispitu (uplaćuje se u banci, pošti ili putem elektronskog bankarstva, i iznos svih ispita može se uplatiti na jednoj uplatnici).

Molimo sve studente da na vreme izvrše prijavljivanje ispita kako bi izbegli troškove naknadne prijave.

Želimo vam puno uspeha u predstojećem ispitnom roku!

Primer uplatnice:

Molimo sve studente da prilikom uplate OBAVEZNO napišu model i poziv na broj ( 2 – broj indeksa, na primer 2-1/2020)