HESS, E.
The CNC cookbook : an introduction to the creation and operation of computer controlled mills, router tables, lathes, and more / E. Hess. – [United Kingdom] : Scited Publications, cop. 2009. – vii, 223 стр. : илустр. ; 25 cm

ISBN 978-0-9821103-0-0 (брош.)
004.382

COBISS.SR-ID 1536346103

 

 

SMID, Peter
CNC programming handbook : a comprehensive guide to practical CNC programming / Peter Smid. – 3rd ed.. – New York, NY : Industrial Press, cop. 2008. – xx, 540 стр. : илустр. ; 27 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip084/2007045901.html – Table of contents only. – Srodni elektronski izvor: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1203/2007045901-d.html – Publisher description

ISBN 978-0-8311-3347-4
621.9

COBISS.SR-ID 1536346359

 

 

WILLIAMS, Geoff
CNC robotics : build your own workshop bot / Geoff Williams. – New York : McGraw-Hill, cop. 2003. – vii, 311 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Tab robotics)

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/mh041/2003273426.html – Table of contents. – Srodni elektronski izvor: http://www.loc.gov/catdir/bios/mh042/2003273426.html – Contributor biographical information, http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0704/2003273426-d.html – Publisher description. – Includes index

ISBN 0-07-141828-8
621.9

COBISS.SR-ID 1536346615

 

 

FILIPOVIĆ, Jovan, 1962-
Систем менаџмента квалитета / Јован Филиповић, Младен Ђурић. – 1. изд. – Београд : Факултет организационих наука, 2010 (Смедерево : Newpress). – 420 стр. : табеле ; 25 cm

Тираж 300. – Библиографија: стр. 417-420.

ISBN 978-86-7680-209-8
005.6(075.8)
006.83(075.8)

COBISS.SR-ID 173657356

 

 

RUSSELL, Stuart J.
Veštačka inteligencija : savremeni pristup / Stuart J. Russell i Peter Norvig. knj. 1 ; prevod 3. izdanja [Jasna Gonda, Dragan Šaletić]. – Beograd : Računarski fakultet : CET, 2011 (Čačak : Svetlost). – XIX, 662 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Artificial Intelligence. – Tiraž 1000. – O autorima: str. X.

ISBN 978-86-7991-297-8 (CET; broš.)
004.8(075.8)

COBISS.SR-ID 170497804

 

 

РАСЕЛ, Стјуарт Џ.
Veštačka inteligencija : savremeni pristup. Knj. 2 / Stuart J. Russell i Peter Norvig ; prevod 3. izdanja [Dragan Šaletić, Jasna Gonda]. – Beograd : Računarski fakultet : CET, 2011 (Čačak : Svetlost). – XI, 663-1216 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Artificial Intelligence. – Tiraž 1.000. – Bibliografija: str. 1145-1189. – Registar.

ISBN 978-86-7991-297-8 (CET; broš.)
004.8(075.8)

COBISS.SR-ID 188947980

 

 

МИРКОВИЋ, Раде, 1948-
Pneumatika : uvod s primerima upravljanja / Rade Mirković. – Beograd : Mikro knjiga, 2015 (Beograd : Mikro knjiga). – 140 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. – Na koricama autorova slika i beleška o njemu. – Bibliografija: str. 136. – Registar.

ISBN 978-86-7555-405-9 (broš.)
621.5

COBISS.SR-ID 214337804

 

 

КРУНИЋ, Стеван, 1936-
Limarski radovi : konstruisanje i krojenje oblika od lima, alati, spojevi i veze, izvođenje limarskih radova / Stevan Krunić, Jelena Krunić. – 3. izd. – Zemun : AGM knjiga, 2012 (Novi Beograd : Hektor print). – 191 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 500. – Bibliografija: str. 191.

ISBN 978-86-86363-06-0 (broš.)
696(035)
693.8(035)

COBISS.SR-ID 189204236

 

 

ФУТ, Стивен
Naučite programiranje / Steven Foot ; prevod [sedmog izdanja] Jasna Gonda. – Beograd : CET : Računarski fakultet, 2015 (Beograd : Pekograf). – XIV, 315 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Learning to Program. – Tiraž 1.000. – O autoru: str. XIV. – Registar.

ISBN 978-86-7991-382-1 (CET)
004.42

COBISS.SR-ID 217076492
 

ДРАПИЋ, Спасоје, 1936-
Mašinski elementi, konstruisanje, projektovanje : zbirka rešenih zadataka / Spasoje Drapić. – Beograd : AGM knjiga, 2012 (Beograd : Hektor print). – 296 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 250. – Bibliografija: str. 296.

ISBN 978-86-86363-35-0 (broš.)
621.81(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 193836556

 

 

ВЕРИГА, Слободан
Mašinski elementi. Sv. 2, Veze i spojevi mašinskih elemanata / Slobodan Veriga. – 11. izd. – Beograd : Mašinski fakultet, 2004 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku TMF). – 218 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 200.

ISBN 86-7083-477-4 (broš.)
621.88(075.8)

COBISS.SR-ID 111873804

 

 

OGNJANOVIĆ, Milosav, 1950-
Mašinski elementi / Milosav Ognjanović. – 9. izd. – Beograd : Mašinski fakultet, 2014 (Beograd : Planeta print). – 501 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 700. – Bibliografija: str. 483-484.

ISBN 978-86-7083-841-3 (broš.)
621.81(075.8)

COBISS.SR-ID 211057164

ТОПИЋ, Радивоје М., 1948-
Obnovljivi i sekundarni resursi / Radivoje M. Topić. – 1. izd. – Beograd : Mašinski fakultet, 2013 (Beograd : Planeta print). – 230 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. – Bibliografija: str. 171-173.

ISBN 978-86-7083-796-6 (broš.)
620.9

COBISS.SR-ID 200958220

 

 

STEVANOVIĆ, Nevena D., 1964-
Osnove mikrofluidike i nanofluidike / Nevena D. Stevanović. – 1. izd. – Beograd : Mašinski fakultet Univerziteta, 2014 (Beograd : Planeta print). – 171 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Тираж 100. – Bibliografija: str. [173-176].

ISBN 978-86-7083-847-5 (broš.)
532/533(075.8)

COBISS.SR-ID 212135436

 

 

CRNOJEVIĆ, Cvetko, 1958-
Mehanika fluida / Cvetko Crnojević. – 1. izd. – Beograd : Mašinski fakultet Univerziteta, 2014 (Beograd : Planeta print). – XII, 449 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. – Napomene uz tekst. – Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar.

ISBN 978-86-7083-846-8 (broš.)
532/533(075.8)

COBISS.SR-ID 212054540

 

 

БУГАРИЋ, Угљеша, 1965-
Modeliranje sistema opsluživanja / Uglješa Bugarić, Dušan Petrović. – 1. izd. – Beograd : Mašinski fakultet, 2011 (Beograd : Planeta print). – VIII, 391 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 300. – Bibliografija: str. 389-391.

ISBN 978-86-7083-749-2 (broš.)
658.286.2:519.87

COBISS.SR-ID 188360972

 

 

ЦВЕТКОВИЋ, Александар, 1972-
Numeričke metode : [osnovni udžbenik] / Aleksandar Cvetković, Miodrag Spalević. – 1. izd. – Beograd : Mašinski fakultet, 2013 (Beograd : Planeta print). – XVIII, 315 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 400. – Bibliografija: str. 305. – Registri.

ISBN 978-86-7083-789-8 (broš.)
519.61/.65(075.8)

COBISS.SR-ID 198073612

 

 

LUKIĆ, Petar M., 1965-
Osnovi analogne elektronike / Petar M. Lukić. – 1. izd. – Beograd : Mašinski fakultet Univerziteta, 2015 ([Beograd] : Planeta print). – 269 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. – Bibliografija: str. 269.

ISBN 978-86-7083-855-0 (broš.)
621.38(075.8)

COBISS.SR-ID 213923852

 

 

MILJKOVIĆ, Zoran, 1961-
Veštačke neuronske mreže : zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije / Zoran Miljković, Dragan Aleksendrić. – 1. izd. – Beograd : Mašinski fakultet, 2009 (Beograd : Planeta print). – VI, 225 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 300. – Prema podacima van publikacije: “Za Dan Svetog Save Naučno-nastavno veće Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dodeljuje Nagradu za najbolju knjigu u 2009. god. autoru sa Fakulteta: prof. Zoranu Miljkoviću i Draganu Aleksendriću za delo: VEŠTAČKE NEURONSKE MREŽE zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije.”. – Bibliografija: str. 223-225.

ISBN 978-86-7083-685-3
004.8.032.26(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 172164876

 

 

BIOGAS : dobijanje i primena : [pomoćni udžbenik] / Miroslav Stanojević … [et al.]. – 1. izd. – Beograd : Mašinski fakultet, 2014 (Beograd : Planeta print). – 231 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 300. – Korišćeni termini, skraćenice i oznake: str. 219-221. – Bibliografija: str. 227-231.

ISBN 978-86-7083-796-6 (broš.)
662.76:631.862(075.8)

COBISS.SR-ID 211488012

 

 

ЛАЗОВИЋ, Татјана М., 1966-
Mašinski elementi 1 : zbirka zadataka / Tatjana Lazović. – 1. izd. – Beograd : Mašinski fakultet, 2013 (Beograd : Planeta print). – 148 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 300. – Bibliografija: str. 147-148.

ISBN 978-86-7083-783-6 (broš.)
621.81(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 196940812

 

 

СТОЈИЋ, Томислав М., 1966-
Електричне машине : за студенте машинског факултета / Томислав М. Стојић, Добрила М. Шкатарић. – 1. izd. – Београд : Машински факултет Универзитета, 2015 ([Београд] : Планета принт). – III, 199 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 100. – Библиографија: стр. [200].

ISBN 978-86-7083-860-4 (брош.)
621.313/.314(075.8)

COBISS.SR-ID 215494156

 

 

MITROVIĆ, Časlav, 1958-
Informatika u mašinstvu / Časlav Mitrović, Branko Vasić. – [1. izd.]. – Beograd : Mašinski fakultet, 2000 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta). – 224 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. – Tiraž 1000. – Bibliografija: str. 223-224.

ISBN 86-7083-363-8
004.4(075.8)
004.7(075.8)

COBISS.SR-ID 80862988

 

 

KONSTRUKTIVNA geometrija i grafika : praktikum / Branislav Popkonstantinović … [et al.]. – Beograd : Mašinski fakultet Univerziteta, 2015 (Beograd : Planeta print). – 114 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 1.000. – Bibliografija: str. 114.

ISBN 978-86-7083-870-3
744(075.8)(076)
514.18(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 217850892

 

 

KONSTRUKTIVNA geometrija / Aleksandar Veg … [et al.]. – Beograd : Mašinski fakultet, 2014 (Beograd : Planeta print). – 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000. – Bibliografija: str. 103.

ISBN 978-86-7083-835-2 (broš.)
744(075.8)
514.18(075.8)

COBISS.SR-ID 209861132

 

 

ИНЖЕЊЕРСКА графика / Драган Петровић … [и др.]. – Београд : Машински факултет, 2013 (Београд : Планета принт). – 160 стр. : граф. прикази, табеле ; 30 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Београду. – Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7083-788-1 (брош.)
744(075.8)

COBISS.SR-ID 198065164

 

 

DEMIĆ, Miroslav, 1948-
Теорија кретања моторних возила : монографија / Мирослав Демић, Јованка Лукић. – Крагујевац : Машински факултет, 2011 (Крагујевац : Inter print). – XVI, 400 стр. : илустр. ; 24 cm

На насл. стр. година издавања: 2010. – На врху насл. стр.: Универзитет у Крагујевцу. – Тираж 250. – Библиографија уз свако поглавље. – Регистар.

ISBN 978-86-86663-54-2 (картон)
629.33.015(075.8)

COBISS.SR-ID 181380364

 

 

PEŠIĆ, Radivoje, 1956-
Motorna vozila i motori – oprema / Radivoje Pešić, Snežana Petković, Stevan Veinović. – Banja Luka : Mašinski fakultet ; Kragujevac : Mašinski fakultet, 2008 (Banja Luka : Europrint). – XII, 536 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 400. – Bibliografija: str. 533-536.

ISBN 978-99938-39-20-0 (broš.)
621.43(075.8)
629.3(075.8)

COBISS.SR-ID 750872

 

 

ДЕМИЋ, Мирослав
Teorijske osnove projektovanja autobusa / Miroslav Demić, Đorđe Diligenski. – Kragujevac : Mašinski fakultet, 2003 (Čačak : Tehnički fakultet). – 143 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Monografije / Mašinski fakultet, Kragujevac)

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Kragujevcu. – Tiraž 350. – Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 86-80581-52-6 (broš.)
629.341

COBISS.SR-ID 104559372

 

 

DEMIĆ, Miroslav, 1948-
Сателитско праћење возила / Мирослав Демић, Ђорђе Дилигенски. – Београд : Институт за нуклеарне науке “Винча”, Центар за моторе и возила, 2006 (Београд : Штампарија Института за нуклеарне науке “Винча”). – 176 стр. : илустр. ; 25 cm. – (Монографије / Институт за нуклеарне науке “Винча”, Центар за моторе и возила)

Тираж 400. – Библиографија уз свако поглавље. – Summary.

ISBN 86-7306-080-X (брош.)
007:528.28]:004
528.28:629.3

COBISS.SR-ID 131659276

 

 

GANDER, Walter
Solving problems in scientific computing using Maple and MATLAB / Walter Gander, Jiří Hřebíček. – 4th expanded and revised ed. – Berlin : Springer-Verlag, 2004. – xxii, 476 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar.

ISBN 3-540-21127-6
004.43

COBISS.SR-ID 512133027

 

 

ЈОСИПОВИЋ, Новак
Tehnološka globalizacija i specijalizacija proizvodnje : grupni koncept rada / Novak Josipović. – Beograd : Lola institut, 2001 (Beograd : Curent). – [2], 263 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 241.

ISBN 86-82407-02-7
658.5

COBISS.SR-ID 178315271

 

 

TEORIJA fazi skupova : primene u rešavanju menadžment problema / D. Tadić … [et al.]. – Kragujevac : Mašinski fakultet, 2006 (Kragujevac : Skver). – 270 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Kragujevcu. – Tiraž 300. – Bibliografija: str. 268-270.

ISBN 86-80581-98-4 (broš.)
ISBN 978-86-80581-98-9
005:519.8(075.8)
510.644(075.8)
UBBG: MatKd

COBISS.SR-ID 137121036

 

 

BUGARIĆ, Uglješa, 1965-
Metodologija analize rada jednopozicionih mašina / Uglješa S. Bugarić. – Beograd : Zadužbina Andrejević, 2003 (Beograd : Todra). – 122 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. – (Biblioteka Dissertatio / [Zadužbina Andrejević], ISSN 0354-7671 ; 176)

“Monografija … je priređena dok. disert. ‘Modeliranje nestacionarnog režima rada sistema mehanizovanog transporta primenom teorije redova’ odbranjena 20. juna 2002. god. na Mašin. fak. Univerziteta u Beogradu …” –> kor. – Tiraž 500. – Na kor. autorova slika i beleška o njemu. – Bibliografija: str. 113-114. – Registar. – Summary.

ISBN 86-7244-369-1 (broš.)
621.86/.87

COBISS.SR-ID 109957132

 

 

ŽIVANOVIĆ, Saša T., 1969-
Развој едукационе машине са паралелном кинематиком / Саша Т. Живановић. – Београд : Задужбина Андрејевић : Машински факултет : Министарство науке и просвете, 2012 (Београд : Клик тим). – 127 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Библиотека Посебна издања / [Задужбина Андрејевић], ISSN 1450-801X ; 300)

“Монографија … приређена је докт. дисерт. ‘Конфигурисање нових машина алатки’, одбрањена 2010. год. на Машин. фак. Универзитета у Београду …” –> корица. – Текст ћир. и лат. – Тираж 500. – На корицама ауторова слика и белешка о њему. – Библиографија: стр. 116-121. – Регистар. – Summary: Development of educational parallel kinematic machine.

ISBN 978-86-525-0019-2 (ЗА; брош.)
621.9:004.388

COBISS.SR-ID 190270732

 

 

BEDFORD, Anthony
Engineering mechanics. Dynamics / Anthony Bedford, Wallace Fowler ; SI conversion by Yusof Ahmad. – 5th ed. in SI units. – Singapur : Pearson Prentice Hall, cop. 2008. – xxv, 674 str. : ilustr. ; 26 cm

Registar.

ISBN 981-06-7940-8
ISBN 978-981-06-7940-8
531.3

COBISS.SR-ID 514217123

 

 

GERHART, Philip M.
Fundamentals of fluid mechanics / Philip M. Gerhart, Richard J. Gross. – Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, 1985. – xiv, 856 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 856. – Registar

ISBN 0-201-11410-0
532/533

COBISS.SR-ID 514196643

 

 

ДАНОН, Градимир, 1949-
Pneumatici : karakteristike, izbor, eksploatacija / Gradimir Danon, Miloš Petrović, Branko Vasić. – 1. izd. – Beograd : Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, 2014 (Beograd : Sigra star). – 215 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 206-210. – Pregled standarda i propisa Instituta za standardizaciju iz oblasti pneumatika i točkova: str. 212-215. – Registar.

ISBN 978-86-84231-36-1
629.3.027.514

COBISS.SR-ID 207763724

 

 

РАЈКОВИЋ, Милић, 1931-
Nafta i prirodni naftni gas : istorija, geneza, tržište, hemija, prerada, derivati, primena, tribologija, petrohemija, ekologija / Milić P. Rajković. – Novi Sad : Prometej, 2009 (Novi Sad : Prometej). – 664 str. : ilustr. ; 31 cm

Tiraž 500. – Str. 641: Izvodi iz recenzija / Erne E. Kiš, Svetolik R. Ilijć. – Na koricama beleška o autoru s njegovom slikom. – Bibliografija: str. 637-639. – Registar važnih asocijacija i institucija: str. 639-640.

ISBN 978-86-515-0354-5 (karton)
665.6/.7

COBISS.SR-ID 240370439

 

 

PYTEL, Andrew
Engineering mechanics. Dynamics / Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas. – 3rd ed. – Stamford, CT : Cengage Learning, cop. 2010. – 651 str. : ill. (some col.) ; 26 cm

Includes index

ISBN 0-495-29563-9 (U.S. student ed.)
531.2

COBISS.SR-ID 1536376567

 

 

 

Engineering mechanics. vol. 1, Statics / J. L. Meriam, L. G. Kraige. – 3rd ed. – New York [etc.] : John Wiley & Sons, cop. 1992. – xvii, 522 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str.: SI/English version. – Registar.

ISBN 0-471-90294-2 (karton)
531/534

COBISS.SR-ID 514276515

 

 

MERIAM, James L.
Engineering mechanics / J.L. Meriam, L.G. Kraige ; with special contributions by William J. Palm, III. – 5th ed.. – New York : J. Wiley, 2002-. – v. <1-2 > : col. ill. ; 26 cm

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley021/2001045358.html – Table of contents only. – Srodni elektronski izvor: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0612/2001045358-d.html – Publisher description. – Includes bibliographical references and index

ISBN 0-471-20311-4 (nekiseli papir)

Dosadašnji sadržaj:
v. 1. Statics
v. 2. Dynamics
531.3

COBISS.SR-ID 1536377079

 

 

 

BEER, Ferdinand Pierre
Vector mechanics for engineers / Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston : statics. – 6th ed. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 1996. – XVIII, 599 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 0-07-005367-7

COBISS.SR-ID 512670098

 

 

ROHNER, Peter
PLC Automation with programmable logic controllers : a textbook for engineers and technicians / Peter Rohner. – Sydney : UNSW Press, cop. 1996. – 226 str. : ilustr. ; 28 cm

Registar.

ISBN 0-86840-287-7 (broš.)
004

COBISS.SR-ID 514248611

 

 

BEDFORD, Anthony M.
Engineering mechanics. Dynamics / Anthony M. Bedford, Wallace Fowler. – 5th ed. – Upper Saddle River, NJ. : Prentice hall, cop. 2008. – vi, 152 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 981-06-7942-4
ISBN 978-981-06-7942-2
531.3

COBISS.SR-ID 514216611

 

 

AKAI, Terrence J.
Applied numerical methods for engineers / Terrence J. Akai. – New York : John Wiley, 1994. – 410 str.

ISBN 0-471-57523-2

COBISS.SR-ID 80928258

 

 

 

RAO, Singiresu S.
Mechanical vibrations / Singiresu S. Rao. – 5th ed. – Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, cop. 2011. – xx, 1084 str. : ilustr. ; 24 cm

Sažetak i bibliografija uz svako poglavlje. – Registar.

ISBN 978-0-13-212819-3
ISBN 0-13-212819-5
534

COBISS.SR-ID 514189987

 

 

ЕНЕРГЕТИКА и животна средина / уредник Марко Анђелковић. – Београд : САНУ, 2013 (Београд : Развојно-истраживачки центар графичког инжењерства ТМФ). – 631 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Научни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 143. Одељење хемијских и биолошких наука ; књ. 4)

Na spor. nasl. str.: Energy and Enviroment. – Tiraž 700. – Bibliografija uz svaki rad. – Summaries.

ISBN 978-86-7025-607-1 (broš.)
620.9(082)
502/504(082)

COBISS.SR-ID 199270668

 

 

MANIĆ, Nebojša G., 1977-
Сагоревање пелета од биомасе у пећима за домаћинство / Небојша Г. Манић. – Београд : Машински факултет, 2014 (Београд : Планета принт). – 141 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. – Библиографија уз свако поглавље.

ISBN 978-86-7083-821-5 (брош.)
662.63:662.818
631.571/.572

COBISS.SR-ID 205481996

 

 

KINSKY, Roger
Fluid mechanics. advanced applications / Roger Kinsky. – Roseville : McGraw-Hill, 1997. – vi, 226 str. : ilustr. ; 24 cm

Sažetak uz svako poglavlje. – Registar

ISBN 0-07-470442-7
532/533

COBISS.SR-ID 514198435

 

 

 

HOLMAN, J. P.
Heat transfer / J. P. Holman. – 7th ed. – New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1990. – xx, 714 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar.

ISBN 0-07-909388-4 (karton)
536.2

COBISS.SR-ID 514285987

 

 

RILEY, William F.
Engineering mechanics. Dynamics / William F. Riley, Leroy D. Sturges. – 2nd ed. – New York [etc.] : John Wiley & Sons, cop. 1996. – XVIII, 636 str. : ilustr. ; 26 cm

Sažetak uz svako poglavlje. – Registar.

ISBN 0-471-05339-2 (karton)
531/534:62

COBISS.SR-ID 514570147

 

 

GROOVER, Mikell P.
Automation production systems, and computer-integrated manufacturing / Mikell P. Groover. – 3th ed. – Upper Saddle River, NJ. : Prentice Hall, cop. 2008. – xvi, 815 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. – Registar.

ISBN 0-13-239321-2
007.52

COBISS.SR-ID 514216099

 

 

JOHNSON, Anthony
Foundations of mechanical engineering / Antony Johnson and Keith Sherwin. – 1st ed. – London : Chapman & Hall, cop. 1996. – xii, 368 str. : ilustr. ; 25 cm

Sažetak uz svako poglavlje. – Bibliografija: str. 365. – Registar.

ISBN 0-412-61600-9
621:531/534
532/533

COBISS.SR-ID 514247843