Neke od prinovljenih publikacija u 2020.

 

ИВКОВИЋ, Бранко, 1931-

Rečnik triboloških termina : rečnik i definicije termina u oblasti tribologije / Branko Ivković. – Kragujevac : Srpsko tribološko društvo : Mašinski fakultet, 2011 (Kragujevac : Skver). – 134 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 133-134.

ISBN 978-86-86663-72-6

621.89(031)
621.89(038)=111=163.41

COBISS SR-ID  183554060

 

АДАМОВИЋ, Живослав
Pouzdanost i dijagnostika hidrauličnih sistema / Živoslav Adamović, Bratislav Stojković i Goran Jovanov. – 1. izd. – Beograd : DP”OMO”, 2002. – 268 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 150. – Bibliografija: str. 261-263.

(Broš.)

621.5/.6
621.22

COBISS SR-ID  143778060

 

ЖИЛЕН, Арман

Основи опште и примењене статистике / Арман Жилен ; с предговором од А. де Фовила ; превео Милан Ј. Жујовић. – Београд : Г. Кон, 1928 (Београд : Привредник). – 227 стр. ; 21 cm.

(Картон)

311.1

COBISS SR-ID  9962503

 

ЂУРИЧИЋ, Милутин Р.

Menadžment investicionih procesa / Milutin R. Đuričić. – Kruševac : ǂFakultet za industrijski menadžment, ǂICIM plus – Izdavački centar za industrijski menadžment plus, 2006 (Trstenik : M-graf). –  245 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. – (ǂEdicija ǂIndustrijski menadžment ; ǂtom ǂ11. Ekonomika i finansije ; ǂknj. ǂ8)

 

Tiraž 1.000. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 201-204. –
Registar.

ISBN 978-86-84909-38-3

005:330.767(075.8)
330.322.2(075.8)

COBISS SR-ID  128344332

 

ДАВИДОВИЋ, Бранко, 1947-

Intralogistika : unutrašnji transport / Branko Davidović. – Beograd : Intelekt, 2012 (Kragujevac : Skver). – VII, 316 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 300. – Bibliografija: str. 315-316.

ISBN 978-86-87299-05-4

656.286.2(075.8)
005.5:656(075.8)

COBISS SR-ID  190629900

 

ADAMOVIĆ, Živoslav

Projektovanje tehničkih sistema sa aspekta održavanja / Živoslav Adamović ; Ištvan Kucora ; Dejan Radovanović. – Zrenjanin : Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, 2000 (Ruma : Štampa). – 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 212-222

62-11

COBISS SR-ID   1536322039

 

RANČIĆ, Milorad

Tehnološki procesi : prerađivačka proizvodnja / Milorad Rančić. – Kruševac : Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Izdavački centar za industrijski menadžment, 1999 (Trstenik : Metalograf). – 137 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija Industrijski menadžment ; t. 7, knj. 1.4)

Tiraž 1000. – Bibliografija: str. [139].

(Broš.)

COBISS.SR-ID 146331399

STEFANOVIĆ, Slobodan

Hidraulične komponente i sistemi / Slobodan Stefanović ; Miodrag Krstić; saradnik na knjizi: Damir Gligorijević. – Beograd: Društvo za tehničku dijagnostiku, 2009 (Zaječar: „DERKS“). – 165 str.; 24 cm

Tiraž 100.

621.22

 

АДАМОВИЋ, Живослав

Kompjuterski integrisano održavanje / Živoslav Adamović, Slobodan Ristić, Danijela Radovanović. – Beograd : Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije, 2004 (Smederevo : SD Press). – 167 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 156-167.

ISBN 86-85001-04-8

007:658.58]:004

COBISS.SR-ID 124533516

МИЛЕТИЋ, Мићо

Збирка задатака из инжењерске математике I / Мићо Милетић. – Нови Београд : Виша техничка школа, 2006 (Београд : Жиг). – 149 стр. : граф. прикази ; 24 cm

Тираж 200. – Библиографија: стр. 149.

ISBN 86-86691-00-5

51(075.8)(076)

COBISS.SR-ID 136316172

ЂУРИЧИЋ, Милутин Р.

Menadžment kvaliteta / Milutin R. Đuričić. – 2. izd. – Kruševac : ǂFakultet za industrijski menadžment, ǂICIM plus – Izdavački centar za industrijski menadžment plus, 2004 (Trstenik : M-Graf). – 188 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 1.000. – Bibliografija: str. 171-174. – Registar.

ISBN 86-84909-10-0

005.6(075.8)

COBISS.SR-ID 118341644

 

ADAMOVIĆ, Živoslav

Mehanizmi mašina / Živoslav Adamović ; Cariša H. Bešić ; Dejan Adamović. – Beograd : Društvo za tehničku dijagnostiku, 2006 (Beograd). – 256 str. : ilustr. ; 24 cm

62-23

COBISS.SR-ID 1536127735

 

MILOJEVIĆ, Mihailo

Automatizacija proizvodnje / Mihailo Milojević. – Prvo izdanje. – Beograd : Viša metalska škola, 1976. – ilustr. ; 24 cm

62-52

COBISS.SR-ID 1536349687

 

 

ШЋЕПАНОВИЋ, Спасоје М., 1946-

Inženjerstvo pouzdanosti / Spasoje M. Šćepanović, Lazo Vujović. – Beograd : Visoka tehnička škola, 2011 (Beograd : Gora-graf). – 201 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. –  Bibliografija: str. 199-201.

ISBN 978-86-86691-35-4

621-192(075.8)

519.873(075.8)

COBISS.SR-ID 186341388

ЗАРИЋ, Светислав

Automatizacija proizvodnje / Svetislav Zarić. – Beograd : Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, 1968 (Subotica : Izdavačko-štamparsko preduzeće Jugoslovenskih železnica). – IV, 178 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 2.000.

(Broš.)

62-52(075.8)
658.52.011.56(075.8)

COBISS.SR-ID 156032263

 

 

СТЕФАНОВИЋ, Слободан

Mehanika I: Statika u ravni / Slobodan Stefanović; Živoslav Adamović; Stojan Stamenković. – 1. izdanje. – Beograd: Društvo za tehničku dijagnostiku „TEHDIS“, 2009. – 202 str.; 24 cm

Tiraž 150.

531.1

АДАМОВИЋ, Живослав, 1948-

Tehnička dijagnostika / Živoslav Adamović; Dejan Adamović. – Beograd: Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije, 2009. – 383 str.; 24 cm

Broš

681.5

АДАМОВИЋ, Живослав, 1948-

Dinamika / Živoslav Adamović, Miloš Đapić, Slobodan Stefanović, Danijela Zlatković. – Beograd: Društvo za tehničku dijagnostiku, 2008 (Niš: Aris-Graf). – 295 str.; 24 cm

Broš

531.3

RADOSAVLJEVIĆ, Vera

Заштита и чување библиотечке и архивске грађе / Вера Радосављевић ; [цртежи Никола Меанџија ; фотографије Душан Маровић]. – Београд : Народна библиотека Србије, 1981 (Београд : Народна библиотека Србије). – IX, 145 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1.000.

(Брош.)

027.85
930.253

COBISS.SR-ID 179655687

ПОПОВИЋ, Емил В.  

Стручни каталог / Емил В. Поповић. – Београд : Народна библиотека Србије, 1982 (Београд : Народна Библиотека Србије). – 87 стр. ; 24 cm

(karton)

025.45(035)

COBISS.SR-ID  48027655

 

FINKELSTEIN, Ellen      

Kako upotrijebiti PowerPoint 2002 / Ellen Finkelstein ; prijevod Miroslav Grgec et al. – Zagreb: Mikro knjiga, 2002. – 367 str.; 24 cm

ISBN 953-7063-00-3

004.42