Nastava za utorak, 31.03.2020.godine

 

Predavanja iz predmeta Otpornost materijala možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik, dr Andreja Stefanović


Vežbe iz predmeta Otpornost materijala možete pogledati  Ovde.

Saradnik u nastavi, Aleksandra Božović


 

Za nastavu iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom, profesorka dr Nada Ratkovič Kovačević  preporučuje materijale, legalno, a besplatno dostupne preko Interneta, čiji nije ni autor ni vlasnik, na prvom mestu nastavne materijale Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, 

za predmet ELEKTROTEHNIKA, sa portala NASTAVA:

[2] Nastavni materijali za predmet Elektrotehnika, vanrednog profesora dr Tomislava Stojića,

(skrolovati naniže, do teme ‘Изводи са предавања‘ , i dalje, do teme
Материјал за припрему колоквијума и испита‘)

  https://nastava.mas.bg.ac.rs/nastava/viewtopic.php?f=29&t=131 (pristupano 31. 03. 2020.)

[3] Nastavni materijali za predmet Elektrotehnika, redovnog profesora dr Petra Lukića,

     (tema ‘Обавештења за студенте проф. др Петра Лукића‘, skrolovati naniže, do belog okvira, u kojem su ATTACHMENTS)   https://nastava.mas.bg.ac.rs/nastava/viewtopic.php?f=29&t=3152

(pristupano 31. 03. 2020.)

Deo gradiva sa linka [2], pod nazivom Elektrokinetika, odnosi se na Stalne jednosmerne struje.

Deo gradiva sa linkova [2] i [3], pod nazivom Elektromagnetika, odnosi se na Elektromagnetizam.

Gradivo za naš prvi kolokvijum, iz dela Elektrotehnika je:

Elektrostatika, Stalne jednosmerne struje i Elektromagnetizam.

Na e-mail adrese Studenata, na one koje ima profesorka dr Nada Ratković Kovačević, poslaće primere rešenih ranijih testova, kolokvijuma i ispita.

Ako nečiju e-mail adresu nema, može joj  biti dostavljena na e-mail
nratkovicmf@gmail.com

Time bi potpuno bilo obuhvaćeno gradivo, predviđeno za I kolokvijum.

Predmetni nastavnik, dr Nada Ratković Kovačević

Nastava za sredu, 25.03.2020.godine

 

Predavanja iz predmeta Tehnička mehanika II, možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik, dr Andreja Stefanović


Vežbe iz predmeta Tehnička mehanika II, možete preuzeti ovde.

Saradnik u nastavi, Aleksandra Božović


Predavanja i vežbe iz predmeta Kompjutersko projektovanje I, možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik, dr Danijela Živojinović

Nastava za utorak, 24.03.2020.godine

Predavanja iz predmeta Otpornost materijala možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik, dr Andreja Stefanović


Za nastavu iz predmeta Senzori i aktuatori profesorka dr Nada Ratković Kovačević preporučuje materijale, besplatno, a nada se i legalno dostupne preko Interneta, čiji nije ni autor ni vlasnik, na prvom mestu udžbenik [1] Profesora dr Mladena Popovića, Senzori i merenja, izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, iz 2004.Knjiga se može snimiti sa sledećeg linka, među materijalima za predmet Senzori u industriji, Katedre za električna merenja, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu:

[1] Popović, M., Senzori i merenja, 4. izdanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, 2004.

http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/si/pdf/Senzori_i_merenja_2004.pdf

(pristupano 18. 03. 2020.)

Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Opšti stavovi o merenjima, analogni i digitalni oblik merne veličine, pročitati glavu 8 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SENZORA (strane od 83 do 120) i glavu 14 DIGITALNI SENZORI (strane od 206 do 238).

Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Merenje pomeranja i brzine: potenciometar, inkrementalni enkoder, apsolutni enkoder, rezolver, pročitati glavu

15 SENZORI LINEARNOG I UGAONOG POMERAJA (strane od 241 do 278).

Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Uređaji za merenje brzine: tahogenerator, digitalni tahometar, pročitati glavu 16 SENZORI BRZINE I UBRZANJA (strane od 279 do 309).p

Za predmet Senzori i aktuatoru, za prvu polovinu semestra i za I kolokvijum je gradivo koje je stavljeno na sajt Škole u petak, 20.03.2020. godine i gradivo koje je stavljeno na sajt Škole 24.03.2020.godine.

Predmetni nastavnik, dr Nada Ratković Kovačević

Nastava za petak, 20.03.2020.godine

Celokupno predavanje do kraja školske godine iz predmeta Matematika II možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik, dr Mićo Miletić


Predavanja i vežbe iz predmeta Obradni procesi možete preuzeti Ovde.

Predmetni nastavnik, dr Stojko Biočanin


Za nastavu iz predmeta Senzori i aktuatori profesorka dr Nada Ratković Kovačević preporučuje materijale, besplatno, a nada se i legalno dostupne preko Interneta, čiji nije ni autor ni vlasnik, na prvom mestu udžbenik [1] Profesora dr Mladena Popovića, Senzori i merenja, izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, iz 2004.Knjiga se može snimiti sa sledećeg linka, među materijalima za predmet Senzori u industriji, Katedre za električna merenja, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu:

[1] Popović, M., Senzori i merenja, 4. izdanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, 2004.

http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/literatura/si/pdf/Senzori_i_merenja_2004.pdf           (pristupano 18. 03. 2020.)

 Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Značaj merenja, pročitati iz dela I, glavu 1 UVOD U MERENJE (strane od 1 do 18), glavu 2 PLANIRANJE I ORGANIZACIJA MERENJA (strane od 19 do 22) i glavu 3 OBRADA MERNIH REZULTATA (strane od 23 do 38).

Iz Udžbenika [1] Senzori i merenja, Profesora dr M. Popovića, za deo gradiva Najčešće merene fizičke veličine, pročitati iz dela II glavu 7 OSNOVI TEHNIKE SENZORA (strane od 71 do 82), iz dela III, glavu 10 KAPACITIVNI SENZORI (strane od 139 do 153), iz dela III, glavu 9 OTPORNIČKI SENZORi (strane od 123 do 138) i iz dela III, glavu 11 ELEKTROMAGNETNI SENZORI (strane od 154 do 161).

Tipovi pogonskih sistema, npr. kod CNCmašina, su električni, elektromehanički, hidraulički, pneumatski, hidropneumatski i elektro-hidraulički. Zavisno od tipa pogona, različite fizičke veličine treba meriti ili i podešavati.

Predmetni nastavnik, dr Nada Ratković Kovačević

Nastava za utorak, 17.03. 2020. Godine

Za nastavu iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom, profesorka dr Nada Ratković Kovačević preporučuje materijale, legalno a besplatno dostupne preko Interneta, čiji ona nije ni autor ni vlasnik, na prvom mestu udžbenik Profesora dr Miroslava Lutovca, Elektrotehnika, izdanje Univerziteta Singidunum, iz 2015

[1] Lutovac, M., Elektrotehnika, Univerzitet Singidunum, 2015.

https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/40855-elektrotehnika  (pristupano 17. 03. 2020.)

Knjiga [1] se može snimiti sa portala Singipedia, pretragom po pojmu elektrotehnika, sa linka

https://singipedia.singidunum.ac.rs/univerzitetka-izdanja

odn. snimanjem pdf fajla sa linka

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40855-elektrotehnika/815

Iz Udžbenika [1] Elektrotehnika, Profesora dr M. Lutovca, za deo gradiva Elektrostatika, pročitati glavu 1 UVOD i glavu 2 ELEKTROSTATIKA (strane od 1 do 23).

Iz Udžbenika [1] Elektrotehnika, Profesora dr M. Lutovca, za deo gradiva Stalne jednosmerne struje, pročitati glavu 3 ELEKTRIČNI ELEMENTI (strane od 24 do 38) i glavu 4 KOLA SA STALNIM JEDNOSMERNIM STRUJAMA (strane od 39 do 56).

Iz Udžbenika [1] Elektrotehnika, Profesora dr M. Lutovca, a za deo gradiva Elektromagnetizam, pročitati glavu

12 MAGNETIZAM (strane od 195 do 215).

Predmetni nastavnik, dr Nada Ratković Kovačević


Predavanja iz predmeta Otpornost materijala možete preuzeti Ovde

Predmetni nastavnik, dr Andreja Stefanović


Vežbe iz Otpornosti materijala možete preuzeti Ovde

Saradnik u nastavi, Aleksandra Božović