Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Kompjuterski mašinski sistemi (modul: Kompjutersko projektovanje i modeliranje) i Industrijsko inženjerstvo da će se nastava iz predmeta Digitalna elektronika kod dr Nade Ratković Kovačević održati u petak 08.04.2022.god. od 14:00 do 19:45 u Amfiteatru II odseka KMI.

 

Beograd, 31.03.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente II godine OSS

Obaveštavaju se studenti druge godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija da će se predavanja iz predmeta Senzori i aktuatori kod dr Nade Ratković Kovačević održati u utorak 05.04.2022.god. od 17:20 do 18:55 u Amfiteatru III odseka KMI.

Vežbe iz predmeta Senzori i aktuatori kod dr Nade Ratković Kovačević održaće se u sredu 06.04.2022.god. od 15:40 do 17:15 u Amfiteatru III odseka KMI.

 

 

Beograd, 31.03.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente II godine OSS

Obaveštavaju se studenti druge godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Kompjuterski mašinski sistemi, Industrijsko inženjerstvo i Energetska efikasnost i čista energija da će se nastava iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom kod dr Nade Ratković Kovačević održati u utorak 05.04.2022.god. od 14:00 do 17:15 u Amfiteatru III odseka KMI.

 

 

Beograd, 31.03.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente SSS

Obaveštavaju se studenti studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Industrijsko inženjerstvo da će se nastava iz predmeta Elektronsko poslovanje kod dr Dragana Kreculja održati u petak 08.04.2022.god. sa početkom od 14:50 do 17:15 u Internet centru odseka KMI.

 

Beograd, 31.03.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Industrijsko inženjerstvo i Kompjuterski mašinski sistemi (modul Kompjuterizovani proizvodni sistemi) da će se nastava iz predmeta Industrijski računarski sistemi kod dr Dragana Kreculja održati u četvrtak 07.04.2022.god. sa početkom od 08:00 do 11:15 u Internet centru odseka KMI.

 

Beograd, 31.03.2022.god.

Koordinator za nastavu

 

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskog programa osnovnih strukovnih studija Industrijsko inženjerstvo da će se nastava iz predmeta Računarske mreže II kod dr Dragana Kreculja održati u sredu 06.04.2022.god. sa početkom od 14:00 do 17:15 u Internet centru odseka KMI.

 

Beograd, 31.03.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija:   Industrijsko inženjerstvo i Kompjuterski mašinski sistemi (modul 1: Kompjutersko projektovanje i modeliranje i modul 2: Kompjuterizovani proizvodni sistemi) da će se predavanja i vežbe iz predmeta Kompjutersko modeliranje i simulacija kod dr Danijela Živojinović održati u četvrtak 07.04.2022.god. od 14:00 do 17:15Sali IV odseka KMI.

 

 

Beograd, 30.03.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente II godine OSS

Obaveštavaju se studenti druge godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Industrijsko inženjerstvo, Energetska efikasnost i čista energija i Kompjuterski mašinski sistemi da će se predavanja iz predmeta Kompjutersko projektovanje I kod dr Danijele Živojinović održati u sredu 06.04.2022.god. sa početkom u 12:10 u Sali IV odseka KMI.

Studenti zainteresovani za prisustvovanje nastavi su u obavezi da se mejlom prijave predmetnom nastavniku (danijela.zivojinovic@yahoo.com) najkasnije do 03.04.2022.god. kako bi se formirale nastavne grupe.

 

 

Beograd, 30.03.2022.god.

Koordinator za nastavu