Obaveštenje za studente II godine OSS

Obaveštavaju se studenti druge godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Industrijsko inženjerstvo, Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista enerigija da će se prvi kolokvijum iz predmeta Obradni procesi kod dr Stojka Biočanina održati u petak 13.05.2022.god. od 14:00 u Amfiteatru III odseka KMI.

Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks.

 

Beograd, 29.04.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente SSS

Obaveštavaju se studenti studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Industrijsko inženjerstvo da će se kolokvijum iz predmeta Elektronsko poslovanje kod dr Dragana Kreculja održati u petak 13.05.2022.god. sa početkom od 15:30 u Internet centru odseka KMI.

 

Beograd, 29.04.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Industrijsko inženjerstvo i Kompjuterski mašinski sistemi (modul Kompjuterizovani proizvodni sistemi) da će se kolokvijum iz predmeta Industrijski računarski sistemi kod dr Dragana Kreculja održati u četvrtak 12.05.2022.god. sa početkom od 08:00 u Internet centru odseka KMI.

 

Beograd, 29.04.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskog programa osnovnih strukovnih studija Industrijsko inženjerstvo da će se kolokvijum iz predmeta Računarske mreže II kod dr Dragana Kreculja održati u sredu 11.05.2022.god. sa početkom od 14:00 u Internet centru odseka KMI.

 

Beograd, 29.04.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente II godine MSS

Obaveštavaju se studenti druge godine studijskog programa master strukovnih studija Kompjuterski mašinski sistemi koji nameravaju da u aprilskom ispitnom roku 2022.god. polažu ispite iz predmeta Projektovanje mašinskih komponenti, odnosno Održavanje i pouzdanost mašinskih sistema dostave ili pošalju seminarski rad dr Svetomiru Simonoviću najkasnije zaključno sa danom uoči polaganja predmetnog ispita do 13h na e-mail adresu svetomir.simonovic@visokatehnicka.edu.rs, radi sticanja uslova za polaganje predmetnih ispita.

 

Beograd, 29.04.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija:   Industrijsko inženjerstvo i Kompjuterski mašinski sistemi (modul 1: Kompjutersko projektovanje i modeliranje i modul 2: Kompjuterizovani proizvodni sistemi) da rezultate polaganja prvog kolokvijum iz predmeta Kompjutersko modeliranje i simulacija kod dr Danijele Živojinović mogu pogledati OVDE.

 

 

Beograd, 28.04.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente II godine OSS

Obaveštavaju se studenti druge godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa: Kompjuterski mašinski sistemi, Industrijsko inženjerstvo i Enegetska efikasnost i čista energija da će se prvi kolokvijum iz predmeta Kompjutersko projektovanje I kod dr Danijele Živojinović održati u sredu 04.05.2022.god. od 12:10 u Sali IV odseka KMI.

Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks.

 

Beograd, 27.04.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente I godine MSS

Obaveštavaju se studenti prve godine master strukovnih studija studijskog programa Kompjuterski mašinski sistemi da će se kolokvijum iz predmeta Transportni i skladišni sistemi kod dr Stojka Biočanina održati u četvrtak 28.04.2022.god. od 16:00 u Amfiteatru II odseka KMI.

 

 

Beograd, 21.04.2022.god.

Koordinator za nastavu

Neradni dani povodom Usrkšnjih praznika

Tokom Uskršnjih praznika, Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo neće raditi od petka 22.04.2022. zaklјučno sa ponedelјkom 25.04.2022. Prvi radni rad je utorak 26.04.2022.

 

U Beogradu,

21.04.2022. godine

Rukovodilac Odseka

dr Milan Milutinović