Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Industrijsko inženjerstvo i Kompjuterski mašinski sistemi da će se popravni kolokvijum iz predmeta Programiranje CNC sistema I kod Gorana Vasilića održati u četvrtak 01.09.2022.god. sa početkom od 12:30, u učionici J4-14 (214), odseka za Saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, U Zemunu.

Beograd, 26.08.2022.god.
Koordinator za nastavu

Upis u šk. 2022/2023. godinu – više godine studija

KORAK 1 – Popuniti obrazac ŠV20 na e-student nalogu

KORAK 2 – Izvršiti biranje predmeta na  e-student nalogu

KORAK 3 – Izvršiti uplatu -samofinasirajući studenti i studenti na budžetu (za upisane ESPB bodove preko 60)

KORAK 4 – Popuniti obrasce

KORAK 5 – Izvršiti upis preko šaltera SS u predviđenim terminima.

Studenti  koji u toku školske 2021/22 godine ukupno ostvare najmanje 48 ESPB, ispunjavaju uslov da se rangiraju na budžet – upisani školske 2019/20, 2020/21, 2021/22 godine (pogledaj obaveštenje)

Studenti koji u toku školske 2021/22 godine ukupno ostvare manje od  48 ESPB upisuju se u statusu samofinasirajućeg studenta.

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Energetska efikasnost i čista energija, Industrijsko inženjerstvo i Kompjuterski mašinski sistemi da će se popravni kolokvijum iz predmeta Kompjutersko modeliranje i simulacija kod dr Danijele Živojinović održati u sredu 31.08.2022.god. sa početkom od 10:00 u Sali IV odseka KMI.

Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Kompjutersko modeliranje i simulacija kod dr Danijele Živojinović održaće se u sredu 31.08.2022.god.  sa početkom od 12:00 u Sali IV odseka KMI.

 

 

Beograd, 24.08.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa: Kompjuterski mašinski sistemi, Industrijsko inženjerstvo i Enegetska efikasnost i čista energija da će se popravni kolokvijum iz predmeta Kompjutersko projektovanje II kod dr Danijele Živojinović održati u sredu 31.08.2022.god.  sa početkom od 10:00 u Sali IV odseka KMI.

Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Kompjutersko projektovanje II kod dr Danijele Živojinović održaće se u sredu 31.08.2022.god. sa početkom od 12:00 u Sali IV odseka KMI.

 

Beograd, 24.08.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente II godine OSS

Obaveštavaju se studenti druge godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa: Kompjuterski mašinski sistemi, Industrijsko inženjerstvo i Enegetska efikasnost i čista energija da će se popravni kolokvijumi iz predmeta Kompjutersko projektovanje I kod dr Danijele Živojinović održati u sredu 31.08.2022.god. sa početkom od 10:00 u Sali IV odseka KMI.

Na polaganje kolokvijuma obavezno poneti indeks.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Kompjutersko projektovanje I kod dr Danijele Živojinović održaće se u sredu 31.08.2022.god.  sa početkom od 12:00 u Sali IV odseka KMI.

 

Beograd, 24.08.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija da će se popravni kolokvijum iz predmeta Tehnološki postupci kod dr Danijele Živojinović održati u četvrtak 01.09.2022.god. od 11:00 u Sali IV odseka KMI.

Odbrana seminarskih radova (samostalnih zadataka) iz predmeta Tehnološki postupci kod Veljka Bićanina će se održati u četvrtak 01.09.2022.god. od 12:30 u Sali IV odseka KMI.

Beograd, 24.08.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente II godine OSS

Obaveštavaju se studenti druge godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa: Kompjuterski mašinski sistemi, Industrijsko inženjerstvo i Energetska efikasnost i čista energija da će se polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Mašinski elementi II kod dr Dragane Velimirović održati u petak 26.08.2022.god. od 14:00 u E0-7 (Učionica br.3) odseka KMI.

Beograd, 23.08.2022.god.

Koordinator za nastavu

Konsultacije kod dr Nade Ratković Kovačević

Konsultacije kod dr Nade Ratković Kovačević neće se održati u četvrtak 25.08.2022.god..

Nadoknada konsultacija će se održati u ponedeljak 29.08.2022.god. od 15:00 do 17:00, u J4-8 (kabinet 209), na Odseku za Saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, ul. Nade Dimić 4, Zemun.

Beograd, 23.08.2022.god.

Koordinator za nastavu