Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godineosnovnih strukovnih studija studijskog programa Energetska efikasnost i čista energija da će se prvi kolokvijum iz predmeta Energetski procesi i okruženje kod dr Tatjane Tanasković održati u ponedeljak 28.11.2022.god. od 15:00 u učionici E0-5 odseka KMI.

Beograd, 25.11.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godinestudijskih programa osnovnih strukovnih studija: Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija da će se predavanja iz predmeta Merenje i kontrola kod Stojka Biočanina održati u sredu 23.11.2022.god. od 17:00 u prostoriji L0-2 (Л0-2) odseka za Saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, ul. Nada Dimić 4, Zemun.

Beograd, 22.11.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente I godine OSS

Obaveštavaju se studenti prve godinestudijskih programa osnovnih strukovnih studija: Industrijsko inženjerstvo i Energetska efikasnost i čista energija da se vežbe iz predmeta Računarski alati kod Nikole Slavkovića neće održati u petak 25.11.2022.god. od 16:30 do 18:05 u učionici E0-4 odseka KMI. Nadoknada vežbi iz predmeta Računarski alati kod Nikole Slavkovića će se održati u petak 02.12.2022.god. od 18:10 do 19:45 u učionici E0-4 odseka KMI.

Nadoknada vežbi iz predmeta Računarski alati kod Nikole Slavkovića će se održati u petak 02.12.2022.god. od 18:10 do 19:45 u učionici E0-4 odseka KMI.

Beograd, 22.11.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente I godine OSS

Obaveštavaju se studenti prve godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Industrijsko inženjerstvo i Energetska efikasnost i čista energija da će se odbrana prvog samostalnog zadatka iz predmeta Tehnička mehanika I kod Milana Markovića održati u ponedeljak 21.11.2022.god. od 15:40 u učionici E0-4 odseka KMI.

Prvi kolokvijum iz predmeta Tehnička mehanika I kod Milana Markovića će se održati u sredu 23.11.2022.god. od 13:30 u učionici E0-4 odseka KMI.

Beograd, 18.11.2022.god.
Koordinator za nastavu

Konsultacije kod Aleksandre Božović

Konsultacije kod Aleksandre Božović neće se održati u ponedeljak 21.11.2022.god.
Nadoknada konsultacija je u sredu 23.05.2022.god. od 16:30 do 18:30, u sali J1-10, na Odseku za Saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite.

Beograd, 18.11.2022.god.
Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente II godine OSS

Obaveštavaju se studenti druge godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Industrijsko inženjerstvo, Energetska efikasnost i čista energija i Kompjuterski mašinski sistemi (prethodne generacije) da će se kolokvijum iz predmeta Operativni sistemi i korisnički softveri kod Ane Petrović održati u ponedeljak 21.11.2022.god. od 14:00 u Sali IV odseka KMI.

Beograd, 16.11.2022.god.
Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskih programa osnovnih strukovnih studija: Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija (KMS) da će se I kolokvijum iz predmeta Tehnološki postupci kod Danijele Živojinović održati u utorak 22.11.2022.god. od 14:00 u Amfiteatru I odseka KMI.

Podela seminarskih radova iz predmeta Tehnološki postupci kod Aleksandre Božović obaviće se u utorak 22.11.2022.god. od 15:30 u Amfiteatru I odseka KMI.

Obavezno poneti indeks.

Beograd, 16.11.2022.god.
Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa: Kompjutersko mašinsko inženjerstvo i Industrijsko inženjerstvo da će se nastava iz predmeta Programiranje CNC sistema I kod Gorana Vasilića održati u:

– četvrtak      17.11.2022.god., 14:50-17:15,

– ponedeljak 21.11.2022.god., 14:00-16:25 i

– četvrtak      24.11.2022.god., 14:50-17:15

u prostoriji L0-2 (Л0-2) odseka za Saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, ul. Nada Dimić 4, Zemun.

Beograd, 16.11.2022.god.
Koordinator za nastavu