JANUARSKI ISPITNI ROK

Prijavljivanje ispita u roku za januarski ispitni rok vršiće se 14.01, 15.01. i 16.01.2023. godine, putem e student naloga.
Prijava ispita posle roka: Student može da prijavi ispit posle utvrđenog termina za prijavu ispita i to najkasnije 24 časa pre planiranog termina za održavanje ispita Nastavnim kalendarom (izuzimajući subotu i nedelju) u kancelariji Studentske službe po uvećanoj ceni (1300 dinara po ispitu). Takođe, mora vršiti uplatu putem studentskog servisa i voditi računa da na vreme ima uplaćena sredstva i da je uplata izvršena na adekvatan poziv na broj.
Ispitni rok traje od 18.01.2023. godine zaključno sa 29.01.2023. godine, po rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Obaveštenje za studente koji su diplomirali

Obaveštavamo studente da se diplome neće izdavati u periodu od 30. januara do 6. februara. 2023.
godine.

Ovo obaveštenje važi za studente koji su diplomirali od 01.03.2020. do 30.09.2022. koji preuzimaju
diplome u sedištu Akademije, u Katarine Ambrozić broj 5.
Studenti koji su diplomirali pre 01.03.2020. preuzimaju diplome u studentskoj službi Odseka KMI, u
Bulevaru Zorana Đinđića 152 a.

Obaveštenje za studente II godine MSS

Obaveštavaju se studenti druge godine master strukovnih studija studijskog programa Kompjuterski
mašinski sistemi
da je poslednji rok za predaju ili elektronsko slanje seminarskih radova radi sticanja
uslova za izlazak na ispit iz predmeta Projektovanje mašinskih komponenti, odnosno ispit iz predmeta
Održavanje i pouzdanost mašinksih sistema kod Svetomira Simonovića do petka 13.01.2023.godine
do 14:00.
Beograd, 10.01.2023.god.
Koordinator za nastavu