Kolokvijum iz predmeta Tehnološki postupci

Obaveštavaju se studenti treće godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa: Energetska efikasnost i čista energija i Kompjuterski mašinski sistemi (studenti prethodnih generacija) da će se kolokvijum iz predmeta Tehnološki postupci kod dr Danijele Živojinović održati u četvrtak 30.11.2023.god. od 14:00 u učionici E0-6, na Odseku KMI.