3D printer zasnovan na FDM (Fused Deposition Material) tehnologiji, za izradu koristi .STL fajlove koji su modelovani u bilo kom 3D modeler programu (SolidWorks, ProE, Catia, Inventor, itd.).Može takođe da koristiti i fajlove koji se dobiju 3D skeniranjem. U mogućnosti je da radi sa PLA  (Polylactic acid)  i ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) žicom debljine Ø3mm. Izlazna dizna koja topi žicu je Ø0,5mm. Za PLA žicu dizna se zagreva na oko 190⁰C, dok se za ABS zagreva na oko 240⁰C. Sto je stakleni dim. 240x300mm i greje se na 65-70⁰C. Određeni delovi 3D printera se mogu izraditi na samom 3D printeru, tako da je praktično moguća samogradnja. Upravljanje osama vrši se putem step motora i navojnih vretena. Ploča koja upravlja 3D printerom je Arduino Mega 2560 (Mega ADK).

Na sledećim linkovima možete pogledati snimke sa izradom delova na našem 3D printeru:

  • Izradu kostura kocke pogledajte ovde.
  • Izradu poklopca remenika Y ose pogledajte ovde.

3D printer

Tehničke karakteristike:

  • Dimenzije radnog prostora: 240x300x190mm
  • Tehnologija: FFF (FDA) za PLA i ABS
  • Tipična brzina printanja: 120 mm/s
  • Maksimalna brzina printanja: 150 to 300 mm/s (zavisno od objekta koji izrađujemo)
  • Ekstruziona dizna: 0,5 mm
  • Konstrukcija: Ekstrudirani aluminijumski profili dim.20x20mm
  • Step motori: 4 NEMA 17