3D SENSE skener koji možete držati u ruci ili ga postaviti na stalak, projektuje infracrvene zrake (IR Infra Red) na objekat koji skeniramo. Te zrake na objektu potom registruje srednja kamera, koja se nalazi takođe na skeneru (iznad infracrvenog odašiljača) i šalje ih na računar preko USB kabla. Iznad srednje kamere se nalazi još jedna kamera, koju softver na računaru koristi kako bi dobio 3D model. Slika koju dobijamo kruženjem oko predmeta ili okretanjem istog, se putem 3D Sense softvera pretvara u skenirani 3D model koji možemo sačuvati u obliku .STL ili .OBJ fajla.

3D skener

Tehničke karakteristike:

  • Maksimalna potrošnja energije: 2,25 watts;
  • Minimalni skenirani volumen: 200x200x200mm;
  • Maksimalni skenirani volumen: 3x3x3m;
  • Dimenzije 3D skenera: 178x129x33mm;
  • Vidno polje: Horizontalno 45°, Vertikalno 57,5° Dijagonalno 69°;
  • Dubina slike: 240(w) x 320(h) px;
  • Temperatura rada: 10°C – 40°C
  • Veza sa računarom: USB 2.0, format podataka 16-bit, USB dužina kabla 2,13m
  • Maksimalna propusna moć slika: 30 fps, slika u boji 240(w) x 320(h) px