Akreditacija 2012

AKCIONI PLAN

IZMENA STATUTA

IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU

IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU PRILOZI-1

IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU PRILOZI-2

KNJIGA PREDMETA I SPECIFIKACIJA PREDMETA

MODUL 2A PRILOG 4.

ODLUKA O SAVETU

ODLUKA O PRIHVATANJU STUDIJSKIH PROGRAMA OD STANE STRUČNIH ORGANA

ODLUKA ZA PLAN I PROGRAM RADA

OSNOVNI ZADACI I CILJEVI KVALITETA VTŠ

POLITIKA OBEZBEĐENJA KVALITETA

PRAVILNIK O IZBORU NASTAVNIKA I SARADNIKA

PRILOG 2.1. USVOJENI PLANA RADA

PRILOG 2.2. IZVEŠTAJ O RADU

PRILOG 5.1 PROGRAM NIR

PRILOG 7.3. USLOVI UPISA

PRILOG 9.5. KNJIGA NASTAVNIKA

STRATEGIJA OBEZBEĐENJA KVALITETA

UGOVOR O SARADNJI

USTANOVA – LISTA ANGAŽOVANIH PROFESORA NASTAVNIKA I SARADNIKA

 UVERENJE SPECIJALISTIČKE II

UVERENJE SPECIJALISTIČKE KMS

UVERENJE O AKREDITACIJI USTANOVE NOVO

VJ LISTA ANGAŽOVANIH NASTAVNIKA I SARADNIKA

T_4.2

T.9.2

T.12.1.

T.3.1