Pred Odsekom su sledeće godine. Deset, četrdeset, osamdeset… Ko zna šta će biti. Usvojili smo misiju i viziju Odseka. Mi smo morali da se menjamo i prilagođavamo. Izvesno je da će generacije iza nas činiti isto. Češće i brže.

Nadamo se da će naša misija i vizija biti osnov.

 

Svrha misije

Misija je pisani upravlјački dokument koji se menja u skladu sa promenama spolјnih i unutrašnjih okolnosti i nalazi se na vidnom mestu u svakoj radnoj prostoriji škole.

Misija predstavlјa zajednička opredelјenja celog kolektiva. Ona se ne nameće već se za nju moraju pridobiti zaposleni, što je zadatak pre svega rukovodstva.

Misija je obavezujuća: obavezuje svakog zaposlenog da svoje reči i postupke uskladi sa njom.

 

Uvažavanje studenata

Jedini koji mogu ukinuti ovaj Odsek  jesu studenti. Dok njih bude bilo, biće i nas.

Želimo da razvijemo ugled prestižnog, stabilnog, lјubaznog, predusretlјivog Odeka, kome su najvažniji studenti i u kojoj vlada prijatna i inspirativna atmosfera.

Da bismo bili uspešni, moramo privlačiti sve bolјe i bolјe studente. Jedino uz bolјe studente i mi možemo biti bolјi.

Posebnu pažnju posvetiti dobrim studentima što uklјučuje brigu Odseka, kao prestižnog, oko njihovog zaposlenja. Takvi studenti su naši najbolјi zastupnici.

Studente smatrati privremenim članovima kolektiva pa im omogućiti da u Odeku na koristan, zanimlјiv i nezaboravan način provedu nastavno i slobodno vreme.

Uloga nastavnog i nenastavnog osoblјa

Poruka nastavnika studentima:

  • Ne tražimo sledbenike (istomišlјenike).
  • Sumnjajte u sve što kažemo.
  • Mislite svojom glavom i tragajte svojim putem za istinom.
  • Srećno putovanje!

 

Nastavnik ličnim primerom treba da svedoči da je najvažnija životna (pa i školska i naučna) svrha – traganje za znanjem i istinskim vrednostima, a ne takmičenje, slava (karijera) i novac.

Svaki nastavnik nastoji da svojim maksimalnim zalaganjem omogući da što veći broj studenata stekne potrebne kompetencije, odnosno da ovlada u što većoj meri praktičnim znanjima i veštinama.

„Ne sme se tražiti od dece (studenata) ono za šta još nisu dorasla, što ne mogu (tj. za šta nemaju sklonosti ili predznanja), niti ono što deca (studenti) sakojim pedagog radi ne žele (ne interesuje ih; dakle, nema nametanja)“.

J.A. Komenski (17.vek, tvorac ideje o savremenom školstvu)

Tradicionalni nastavni princip ZAPAMTI – PONOVI, zameniti pristupom TRAGAJ – PRONAĐI. Stoga, nastava bi trebalo da služi za razvoj slobodnih, stvaralačkih ličnosti, sposobnih za kreativno rasuđivanje i odgovornih za svoje izbore.

Ocenjivanje i napredovanje studenata vrši se neprekidnim praćenjem rada studenata i na osnovu poena stečenih u ispunjavanju predispitnih obaveza i polaganjem ispita.

Uspešnost studenata u savladavanju određenog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se poenima, shodno odredbama Bolonjske deklaracije.

„Nikada nisam sreo nekoga ko nije bio bolјi u nečemu od mene.“

Ralf Valdo Emerson

Svaki nastavnik će nastavne metode prilagoditi prirodi i suštini nastavnog predmeta, kao i nivou znanja i interesovanja studenata.

Visoka prolaznost na ispitima trebalo bi da bude cilј Odseka. Dobar Odsek nudi dobro organizovanom nastavom i kvalitetnim nastavnim kadrom njen završetak, a ne uz bacanje para i traćenje životne snage i godina.

Nastavno i nenastavno osoblјe čine dva međusobna uvažavajuća i dopunjujuća dela u organizaciji i funkcionisanju Odseka.

Podsticaće se stalno usavršavanje nastavnika, pored ostalog kroz naučno-istraživački rad i izdavačku delatnost. Takođe će se podsticati i usavršavanje nenastavnog osoblјa.

 „Budućnost nemaju oni koji znaju, već oni koji uče.“

Piter Draker

 

Upravlјanje Odsekom

Promene su stalne, nezaustavlјive i sve brže. Ako ih mi ne budemo pratili, pratiće ih konkurenti. Zato, nećemo čekati podsticaje sa strane jer oni po pravilu dolaze sa zakašnjenjem.

Iako je svaki Odsek slučaj za sebe, ima različite sposobnosti i postiže uspeh u različitim okolnostima, za razvoj Odseka koristiti i iskustva drugih.

Profesionalnost je naš stil i ogleda se u:

  • donošenju dobrih odluka i
  • njihovom doslednom i efikasnom sprovođenju što se postiže kroz dobru međusobnu informisanost i saradnju zasnovanu na međusobnom poštovanju i poverenju.

Međusobno poštovanje odnosnotoleranciju razvijati u duhu izreke:

„Ko želi da kaže šta hoće, mora da sluša i ono što neće“

Razgovore „u četiri oka“ zameniti grupnim razgovorima svih zainteresovanih. Tako se jača poverenje, donose bolјe odluke i bolјe se sprovode, jer se doživlјavaju kao svoje a ne kao tuđe i nametnute.

Zaposleni će se stalno podsticati u radu putem novčanih i nenovčanih stimulacija.

 

Međulјudski odnosi

Bez solidarnosti ni jedan kolekt ne može da opstane dugoročno, jer svakome mogu da naiđu loši dani i situacije koje on sam, bez pomoći kolega, ne može da savlada.

Opuštena radna atmosfera, organizovanje neformalnih druženja, zajedničkih izleta, putovanja i slično, doprineće da svako od nas doživi školu kao svoju.

Razumevanje za privatne probleme zaposlenih jača međusobno poverenje bez koga nema zajedničkih interesa ni zajedničke spremnosti na rizik.