RASPORED NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Rasporedi nastave za studente studijskog programa: Industrijsko inženjerstvo.
Rasporedi nastave za studente studijskog programa: Energetska efikasnost i čista energija.
Rasporedi nastave za studente studijskog programa: Kompjuterski mašinski sistemi.
Rasporedi nastave za studente specijalističkih strukovnih studija studijskog programa: Industrijsko inženjerstvo.
Rasporedi nastave za studente master strukovnih studija studijskog programa: Kompjuterski mašinski sistemi.
Napomene:
– u prvoj nedelji nastave održavaju se i predavanja i vežbe, ukoliko je rasporedom nastave predviđeno da se u nedelji prvo održavaju predavanja a potom vežbe;
– u prvoj nedelji nastave održavaju se samo predavanja, ukoliko je rasporedom nastave predviđeno da se u nedelji prvo održavaju vežbe, a potom predavanja.