FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Prijavljivanje ispita u roku za februarski ispitni rok vršiće se 28, 29, 30. i 31.01.2023. godine, putem e student naloga.

Prijava ispita posle roka: Student može da prijavi ispit posle utvrđenog termina za prijavu ispita i to najkasnije 24 časa pre planiranog termina za održavanje ispita Nastavnim kalendarom (izuzimajući subotu i nedelju) u kancelariji Studentske službe po uvećanoj ceni (1300 dinara po ispitu). Takođe, mora vršiti uplatu putem studentskog servisa i voditi računa da na vreme ima uplaćena sredstva i da je uplata izvršena na adekvatan poziv na broj.

Ispitni rok traje od 02.02.2023. godine zaključno sa 14.02.2023. godine, po rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa: Kompjutersko mašinsko inženjerstvo i Industrijsko inženjerstvo da će se ponovljeni kolokvijum iz predmeta Programiranje CNC sistema I kod Gorana Vasilića održati u četvrtak 12.01.2023.god. od 14:50 do 17:15 u Amfiteatru I, odseka KMI.

JANUARSKI ISPITNI ROK

Prijavljivanje ispita u roku za januarski ispitni rok vršiće se 14.01, 15.01. i 16.01.2023. godine, putem e student naloga.
Prijava ispita posle roka: Student može da prijavi ispit posle utvrđenog termina za prijavu ispita i to najkasnije 24 časa pre planiranog termina za održavanje ispita Nastavnim kalendarom (izuzimajući subotu i nedelju) u kancelariji Studentske službe po uvećanoj ceni (1300 dinara po ispitu). Takođe, mora vršiti uplatu putem studentskog servisa i voditi računa da na vreme ima uplaćena sredstva i da je uplata izvršena na adekvatan poziv na broj.
Ispitni rok traje od 18.01.2023. godine zaključno sa 29.01.2023. godine, po rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Obaveštenje za studente koji su diplomirali

Obaveštavamo studente da se diplome neće izdavati u periodu od 30. januara do 6. februara. 2023.
godine.

Ovo obaveštenje važi za studente koji su diplomirali od 01.03.2020. do 30.09.2022. koji preuzimaju
diplome u sedištu Akademije, u Katarine Ambrozić broj 5.
Studenti koji su diplomirali pre 01.03.2020. preuzimaju diplome u studentskoj službi Odseka KMI, u
Bulevaru Zorana Đinđića 152 a.

Obaveštenje za studente II godine MSS

Obaveštavaju se studenti druge godine master strukovnih studija studijskog programa Kompjuterski
mašinski sistemi
da je poslednji rok za predaju ili elektronsko slanje seminarskih radova radi sticanja
uslova za izlazak na ispit iz predmeta Projektovanje mašinskih komponenti, odnosno ispit iz predmeta
Održavanje i pouzdanost mašinksih sistema kod Svetomira Simonovića do petka 13.01.2023.godine
do 14:00.
Beograd, 10.01.2023.god.
Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godineosnovnih strukovnih studija studijskog programa Energetska efikasnost i čista energija da će se prvi kolokvijum iz predmeta Energetski procesi i okruženje kod dr Tatjane Tanasković održati u ponedeljak 28.11.2022.god. od 15:00 u učionici E0-5 odseka KMI.

Beograd, 25.11.2022.god.

Koordinator za nastavu

Obaveštenje za studente III godine OSS

Obaveštavaju se studenti treće godinestudijskih programa osnovnih strukovnih studija: Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija da će se predavanja iz predmeta Merenje i kontrola kod Stojka Biočanina održati u sredu 23.11.2022.god. od 17:00 u prostoriji L0-2 (Л0-2) odseka za Saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, ul. Nada Dimić 4, Zemun.

Beograd, 22.11.2022.god.

Koordinator za nastavu