Ono što vi kao student morate naučiti pre nego što se odvažite da napišete svoj prvi seminarski rad jeste da naučite pravila akademskog kodeksa. Kao što je rečeno na početku brošure o Akademskom pisanju – neko je pre vas već obradio temu koja je predmet vašeg interesovanja. Sve što budete inkorporirali u svoj rad, a plod je ideje nekog drugog autora, morate jasno naznačiti u samom tekstu i u listi referenci – svi izvorni materijali (primarni ili sekundarni, objavljeni ili neobjavljeni) moraju se dokumentovati.

Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković se potrudila da vam olakša da naučte šta to znači citiranje, koji stilovi citiranja postoje i kako možete citirati različite vrste izvornika. Na linku STILOVI CITIRANJA sami ćete upoznati osnovnu akademsku etiku. Da bi studentima još više olakšali istraživački proces ponudili su i besplatne bibliografske alate koji pomažu u sređivanju korišćene literature i automatizovanju izrade bibliografija – BIBLIOGRAFSKI ALATI.