Tokom studiranja bićete u prilici da pišete na desetine seminarskih radova. Seminarski radovi predstavljaće pisani trag vašeg samostalnog istraživačkog rada kroz koji ćete proširiti znanje o nekoj temi. Sve što na početku studija na valjan način naučite o pisanju seminarskih radova poslužiće vam i za pisanje zavrnog rada. Ono što treba da znate je da u pogledu strukture, tehničke i grafičke obrade, dokumentovanja podataka, izvornika i bibliografije ne postoji značajna razlika između seminarskih radova sa jedne strane, i naučnih i stručnih radova sa druge strane. Pisanjem seminarskih radova stičete prva iskustva u pisanju stručnih radova. Svrha izrade seminarskih radova i njihove odbrane jeste da vi: upoznate naučne sadržaje, kritički ih birate, koristite literaturu, savladate osnovnu terminologiju date naučne oblasti, da činjenice koje ste uočili raščlanite i logički sredite, sistematizujete i jasno predstavite u pisanom obliku na pregledan i informativan način, prema normama akademskog pisanja.

Budući da je najveći broj tema koje ćete obrađivati već bio predmet interesovanja drugih istraživača prvo što ćete uraditi jeste da detaljno pregledate postojeću literaturu na određenu temu.

Drugi korak jeste da od postojeće literature napravite kritički izbor radova koje ćete koristiti pri pisanju, odnosno da odaberete najkompetentnije autore koji su se bavili temom koja je predmet vašeg interesovanja.

Biblioteke su pravo mesto za početak istraživanja i prikupljanja informacija. Na linku KATALOZI možete pretraživati fondove navedenih biblioteka. Razvojem novih tehnologija i Interneta vaš istraživački rad je olakšan. Pretraživanjem literature koja je dostupna on-line možete ostvariti svoj istraživački poduhvat za svojim kompjuterom. Na linku ELEKTRONSKI IZVORI otvara vam se nepregledan svet znanja i informacija. Vrlo brzo ćete shvatiti da je Internet nesistematičan konglomerat najrazličitijih vrsta informacija namenjenih ekspertskoj i najširoj publici. Na vama je da naučite da pravite razliku između jednih i drugih i da tražite i koristite samo one koji obezbeđuju odgovarajući kvalitet informacija. Zbog toga razgovarajte sa svojim profesorima i asistentima kako bi vam pružili pomoć pri odabiru ključnih reči na početku istraživanja. Znanje stranih jezika je dobrodošlo.