Digitalna elektronika – kolokvijum

Drugi kolokvijum iz predmeta Digitalna elektronika, biće održan u sredu 09. 06. 2021. godine, u Učionici 4, u tri termina:
od 14:00 h, do 15:30 h, od 15:45 h do 17:15 h, i
od 17:30 h do 19:00 h