Digitalna elektronika – kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Digitalna elektronika biće održan u petak 23. 04. 2021. godine u Učionici 4, u terminima od 14:00 h, od 15:30 h i od 17:00 h.

Za Studente, kojima ovi termini ne odgovaraju, kolokvijum iz predmeta
Digitalna elektronika biće održan i u petak 07. 05. 2021. godine u Učionici 4,
u terminima od 14:00 h, od 15:30 h i od 17:00 h.

Predmetni nastavnik,  Nada Ratković Kovačević