Dodatni termin konsultacija kod predmetnog nastavnika dr Nade Ratković Kovačević

U petak 19.11.2021.god. održaće se dodatni termin konsultacija kod predmetnog nastavnika dr Nade Ratković Kovačević, od 16h do 18h, kabinet 209, na Odseku za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, ul. Nade Dimić 4, Zemun.