Dodatni termin: popravni kolokvijumi i odbrana seminarskih radova iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I”

U petak 28.01.2022.god., od 12h, u sali IV, održaće se popravni kolokvijumi i odbrana seminarskih radova iz predmeta ” Kompjutersko projektovanje I”.

Predmetni nastavnik,
dr Danijela Živojinović