Dodatni termin za popravne kolokvijume i odbrane seminarskih radova iz predmeta “Računarske mreže I”

U petak 28.1.2022.god. u 13.15h u Internet centru održaće se popravni kolokvijumi i odbrane seminarskih radova iz predmeta “Računarske mreže I”.

Predmetni nastavnik,
dr Dragan Kreculj