Drugi kolokvijum iz predmeta Računarske mreže I

Drugi kolokvijum iz predmeta Računarske mreže I održaće se 29.12.2021. godine u 16h u Internet centru.

Predmetni nastavnik,
dr Dragan Kreculj