Drugi kolokvijum iz predmeta “Zavarivanje i spajanje materijala” na specijalističkim strukovnim studijama

Drugi kolokvijum iz predmeta “Zavarivanje i spajanje materijala” na specijalističkim strukovnim studijama (SSS) održaće se 27.12.2021.godine u 17:30h u učionici br.2.
Predmetni nastavnik,
mr Milanka Plavšić