Kandidati za upis na osnovne studije, pre dostavlјanja dokumenata u prostorije

Odseka, popunjavaju prijavu preko sledećeg linka: ELEKTRONSKA PRIJAVA.

Uputstvo za popunjavanje elektronske prijave pročitajte: OVDE.

 

Svim kandidatima preporučujemo da elektronsku prijavu popune sa svog računara ili

telefona, jer će na taj način izbeći gužvu i čekanje.

 

Kandidati koji nisu u mogućnosti da prijavu obave sami moći će to da urade na

računarima u prostorijama odseka i uz pomoć zaposlenih.

 

Kandidati za upis na master i specijalističke studije, pre dostavlјanja dokumenata u

prostorije Odseka, ne popunjavaju elektronsku prijavu.