Elektrotehnika sa elektronikom – ispit u dva termina 

 

Ispit iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom, biće održan u utorak 22. 06. 2021. godine, u dva termina:
od 14:00 h, do 15:30 h, i od 17:00 h do 18:30 h.