Elektrotehnika sa elektronikom – kolokvijum za smer Industrijsko inženjerstvo

Drugi kolokvijum iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom, za smer Industrijsko inženjerstvo, biće održan u utorak 08. 06. 2021. godine u Amfiteatru III, u dva termina:
od 14:00 h, do 15:30 h, i od 15:45 h do 17:15 h.

Studenti smerova KMS i EEiČE, takođe mogu da polažu,  ako im termin odgovara.