Elektrotehnika sa elektronikom – kolokvijum za smer Industrijsko inženjerstvo

Kolokvijum iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom, za smer Industrijsko inženjerstvo, biće održan u utorak 27. 04. 2021. godine u Amfiteatru III, od 14:00 h, do 15:30 h.

Za Studente, kojima ovaj termin ne odgovara, kolokvijum iz ovog predmeta biće održan i kasnije, sa smerovima KMS i EEiČE.

Predmetni nastavnik,  Nada Ratković Kovačević