Elektrotehnika sa elektronikom – kolokvijum za smerove Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija

Prvi kolokvijum iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom,
za smerove Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija, biće održan u utorak 11. 05. 2021. godine
u Amfiteatru III, u dva termina:
od 14:00 h, do 15:30 h, i od 15:45 h do 17:15 h.
Studenti smera Industrijsko inženjerstvo, takođe mogu da polažu, ako su propustili prethodni termin.

Predmetni nastavnik,
Nada Ratković Kovačević