HIDRAULIKA I PNEUMATIKA – KOLOKVIJUM

Kolokvijum iz predmeta Hidraulika i pneumatika, održaće se 24.12.2020. godine u 14 časova u amfiteatru broj III.
                                                                                              dr Stojko Biočanin