I kolokvijum iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija”

I kolokvijum iz predmeta “Kompjutersko modeliranje i simulacija” će se održati u četvrtak 22.04.2021.god. sa početkom u 14h.

 

 

Predmetni nastavnika, DanijelaŽivojinović