II kolokvijuma iz predmeta ” Industrijska postrojenja i automatika (MSS)”

 
U četvrtak 03.06.2021.god. sa početkomod 14h, održaće se kolokvijum iz predmeta ” Industrijska postrojenja i automatika (MSS)”.
 
Predmetni nastavnik,
dr Đorđe Dihovični