Ispit iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I”

Ispit iz predmeta “Kompjutersko projektovanje I” će se održati u utorak 25.01.2022.god., u sali IV, od 14h.

Predmetni nastavnik,
dr Danijela Živojinović