Ispit iz predmeta ,,Otpornost materijala”

Popravni prvi i drugi kolokvijum iz predmeta Otpornost materijala održaće se u ponedeljak, 31.08.2020. godine, u 14h.
Usmeni deo ispita iz predmeta Otpornost materijala održaće se četvrtak, 03.09.2020. godine, u 14h.

  Predmetni nastavnik,
dr Andraja Stefanović