DIHOVIČNI, Đorđe, 1965-
Објектно оријентисано програмирање / Ђорђе Диховични. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2015 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 267 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. – Библиографија: стр. 267.

ISBN 978-86-86691-57-6 (broš.)
004.42.045(075.8)

COBISS.SR-ID 212888076

 

 

ЖИВОЈИНОВИЋ, Данијела, 1974-
Kompjutersko projektovanje I / Danijela Živojinović. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2015 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – 182 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 200. – Bibliografija: str. 182.

ISBN 978-86-86691-59-0 (broš.)
004.42AUTOCAD(075.8)
004.925.8(075.8)

COBISS.SR-ID 213483276

 

 

ЖУЊАНИН, Радиша, 1953-
Teхничка механика 2 / Радиша Жуњанин, Мицко Лепојевић. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2015 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 202 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. – Библиографија: стр. 202.

ISBN 978-86-86691-60-6 (брош.)
531.1(075.8)
531.3(075.8)

COBISS.SR-ID 213780492

 

 

ВИСОКА техничка школа струковних студија (Београд)
Информатор за будуће студенте : школска 2015/16. година. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2015 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 115 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 250.

ISBN 978-86-86691-61-3 (брош.)
377.36:62(497.11)(036)

COBISS.SR-ID 214033420

 

 

СМАЈИЋ, Зајим, 1953-
Organizacija proizvodnje / Zajim Smajić. – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2015 (Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija). – graf. prikazi, tabele. – 336 str. ; 24 cm

Kor. stv. nasl.: Organizacija proizvodnje 1. – Tiraž 200. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 331-336.

ISBN 978-86-86691-58-3 (broš.)
658.5

COBISS.SR-ID 213488908

 

 

ZBORNIK radova [Elektronski izvor] : … naučno-stručni skup “Energetska efikasnost” / Visoka tehnička škola strukovnih studija ; glavni i odgovorni urednik Dušan Šotra. – Elektronski časopis. – 2013- . – Beograd : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2013- . – 1 Optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Operativni sistem Windows (verzija 2000, XP, Vista, Windows 7…); instaliran Acrobat Reader. – Godišnje.

ISSN 2334-914X = Zbornik radova (Visoka tehnička škola strukovnih studija. CD-ROM)
62

COBISS.SR-ID 202217996

 

 

ПОПОВИЋ, Радивој С., 1951-
Заваривање и спајање материјала / Радивој С. Поповић, Душан Шотра. – Београд : Висока техничка школа струковних студија, 2015 (Београд : Висока техничка школа струковних студија). – 325 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. – Библиографија: стр. 318-321.

ISBN 978-86-86691-66-8
621.791/.792(075.8)

COBISS.SR-ID 220841740

 

 

TEHNIČKA dijagnostika : naučno-stručni i informativni časopis za oblast tehničke dijagnostike u tehničkim i srodnim disciplinama / glavni i odgovorni urednik Spasoje Šćepanović. – God. 1, br. 1 (2002)- . – Smederevo : TEHDIS,Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije, 2002- (Beograd : Interpress 1847). – 29 cm

Tromesečno. – Uporedni naslov od br. 3 (2013) na engl. jeziku: Technical diagnostics. – Podnaslov: od br. 1 (2013) Naučno-stručni časopis; od br. 3 (2013) na engl. jeziku: Scientific and technical Journal; od br. 2 (2015) na srp. jeziku Naučno-stručni časopis. – Glavni i odgovorni urednik od br. 3 (2012) Dušan Šotra. – Izdavač: od br. 1 (2011) Visoka tehnička škola, Beograd; od br. 3 (2014) Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd. – Štamparija od br. 1 (2014) Visoka tehnička škola strukovnih studija, Beograd. – Od br. 3 (2013) izlazi i na engl. jeziku; srp. i engl. izd. imaju produženu numeraciju na nivou godine; srp. izd. ima numeraciju br. 1 i 2, a engl. 3 i 4; tekst: od br. 3 (2014) na srp. jeziku; od br. 2 (2015) na srp. i engl. jeziku.

ISSN 1451-1975 = Tehnička dijagnostika
62(497.11)

COBISS.SR-ID 107426572