IZDAVANJE DIPLOMA

Tokom letnjeg raspusta, koji će trajati od 18. 7. do 19. 8. 2022. godine, škola će raditi od 9 do 12 časova.
Izdavanje diploma, studentima koji su diplomirali do 30. 9. 2021. godine, će se vršiti u sedištu Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, ul. Katarine Ambrozić br. 5, u kancelariji I2-7, od 9 do 12 časova.