IZMENJEN RAČUN

Obaveštavamo sve studente da je promenjen račun.

Žiro račun na koji se sada vrše uplate je:

840-2118666-55