JANUARSKI ISPITNI ROK

Prijavljivanje ispita u roku za januarski ispitni rok vršiće se 14.01, 15.01. i 16.01.2023. godine, putem e student naloga.
Prijava ispita posle roka: Student može da prijavi ispit posle utvrđenog termina za prijavu ispita i to najkasnije 24 časa pre planiranog termina za održavanje ispita Nastavnim kalendarom (izuzimajući subotu i nedelju) u kancelariji Studentske službe po uvećanoj ceni (1300 dinara po ispitu). Takođe, mora vršiti uplatu putem studentskog servisa i voditi računa da na vreme ima uplaćena sredstva i da je uplata izvršena na adekvatan poziv na broj.
Ispitni rok traje od 18.01.2023. godine zaključno sa 29.01.2023. godine, po rasporedu koji će biti naknadno objavljen.