JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU ŠKOLSKE 2013/2014.

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS U JUNSKOM ROKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE

Jedinstvenu rang listu  za upis studenata u prvu godinu školske 2013/2014 na smeru Kompjuterski mašinski sistemi možete pronaći ovde

Jedinstvenu rang listu  za upis studenata u prvu godinu školske 2013/2014 na smeru Industrijsko inženjerstvo možete pronaći ovde

Jedinstvenu rang listu  za upis studenata u prvu godinu školske 2013/2014 na smeru Energetska efikasnost i zelena energija možete pronaći ovde

Jedinstvenu rang listu  za upis studenata u prvu godinu školske 2013/2014 Visokoškolska jedinica Valjevo na smeru Industrijsko inženjerstvo možete pronaći ovde

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Zajim Smajić