Katalozi

Biblioteka Akademije tehničkih strukovnih studija je članica nacionalnog bibliotečko-informacionog sistema na platformi COBISS. Uz pomoć savremenih informacionih tehnologija biblioteka je nadohvat ruke: lakše pretražujete njen fond i imate uvid u to šta je za vas na raspolaganju tokom nastave i prilikom izrade seminarskih, diplomskih i istraživačkih radova.

Na linku ATSSBG direktno pristupate lokalnoj bazi podataka Biblioteke Akademije tehničkih strukovnih studija. Postupci pretraživanja bibliografsko-kataloških baza podataka prilagođeni su različitom stepenu znanja korisnika (osnovni, izborni i komandni način pretraživanja). Osnovni način pretraživanja omogućuje pretraživanje rečima ili sintagmama, a rezultati su uređeni prema značaju. U izbornom načinu možemo pretraživati po 27 polja za pretraživanje – dodatnih indeksa. U komandnom načinu možemo pretraživati komandom Select koja omogućuje upotrebu Bulovih (and, or, not) i konteksnih operatora (with, near, subfield).

Kada pretražujete koristeći link gore, ukoliko vam je potreban deo fonda koji pripada Odseku Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, obratite pažnju na deo gde piše „Signatura – lokacija, inv br.“

Takođe, kataloge drugih odseka možete videti i ovde.

Ukoliko imate potrebu za literaturom koja nije deo fonda naše biblioteke, bogatu riznicu biblioteka koje su članice COBISS-a možete pretraživati na sajtu Virtuelna biblioteka Srbije – Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka: COBISS.RS ; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković UBSM ili direktno lokalne baze podataka nama tematski srodnih fakulteta, npr. – Mašinskog MFBG itd.