Kolokvijum iz predmeta ENGLESKI JEZIK 2

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 biće održan u podeneljak 17. maja 2021. godine u amfiteatru V sa početkom u 14 časova. Studenti će polagati kolokvijum u formi pisanog testa. Kolokvijumom će biti obuhvaćene lekcije od broja 21 zaključno sa brojem 35.

Predmetni nastavnik,
dr Igor Petrović