Kolokvijum iz predmeta “Hidraulika i pneumatika”

Kolokvijum iz predmeta “Hidraulika i pneumatika” održaće se 24.12.2021. godine u 15:40 časova u Amfiteatru III.
Na kolokvijumu nije dopuštena upotreba mobilnih telefona zbog čega treba poneti digitrone.
Predmetni nastavnik,
dr Stojko Biočanin