Kolokvijum iz predmeta “Mašinski sistemi”

Kolokvijum iz predmeta “Mašinski sistemi” održaće se 09.12.2021. godine u 14 časova u Amfiteatru III.
Na kolokvijumu nije dopuštena upotreba mobilnih telefona zbog čega treba poneti digitrone.
Predmetni nastavnik,
dr Stojko Biočanin