Kolokvijum iz predmeta „Prostiranje toplote i mase“ na master strukovnim studijama (MSS)

Kolokvijum iz predmeta „Prostiranje toplote i mase“ na master strukovnim studijama (MSS) održaće se u petak 17.12.2021.god. od 17:20h, u Amfiteatru III.
 
Predmetni nastavnik,
dr Sanja Petronić