Kolokvijum iz predmeta „Prostiranje toplote i mase“ na specijalističkim strukovnim studijama (SSS)

Kolokvijum iz predmeta „Prostiranje toplote i mase“ na specijalističkim strukovnim studijama (SSS) održaće se u četvrtak 16.12.2021.god. od 17:20h, u Amfiteatru III.
 
Predmetni nastavnik,
dr Sanja Petronić