Kolokvijum iz predmeta “Transportni i skladišni sistemi”

Kolokvijum iz predmeta “Transportni i skladišni sistemi” održaće se 07.12.2021. godine u 16:30 časova u Amfiteatru II.
Na kolokvijumu nije dopuštena upotreba mobilnih telefona zbog čega treba poneti digitrone.
Predmetni nastavnik,
dr Stojko Biočanin