KOLOKVIJUM – KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE II

 

Kolokvijum iz predmeta ,,Kompjutersko projektovanje II”, održaće se u petak, 18.12.2020.godine sa početkom u 14 časova.

Predmetni nastavnik, dr Danijela Živojinović