Kolokvijum – MATEMATIKA II

U petak 09.04.2021.god. će se održati kolokvijum iz predmeta “Matematika II” u amfiteatru V, sa početkom u 14h.

Predmetni nastavnik,dr Mićo Miletić